Badania

Salon be you Możliwość komentowania Badania została wyłączona 7

W początkowym stadium badania trzeba zyskać pe-wność, że za migreną nie kryje się jakaś inna, podobna do niej choroba. Zaczynamy więc od badań brzucha, ciśnienia tętni-czego, serca, płuc, dużych tętnic, oceny napięcia mięśni i ruchliwości stawów. Przede wszystkim przeprowadza się dokładne badania neurologiczne, polegające na sprawdzaniu odruchów, wrażliwości skóry, niedoborów neurologicznych, koordynacji ruchów i równowagi-

Dzięki danym wyniesionym z tych badań oraz z wy-wiadu przeprowadzonego z pacjentem może się okazać konieczne poddanie go badaniom specjalistycznym: Analizie biologicznej, pozwalającej ocenić me-tabolizm ogólny i hormonalny danej osoby.

o Badaniu okulistycznemu, koniecznemu zawsze, gdy chcemy sprawdzić, czy nie ma obrzęku brodawki nerwu wzrokowego (który wskazuje na nadciśnienie wewnątrzczaszkowe), zmian dna oka, jaskry, zmiany pola widzenia czy zwykłych zaburzeń wzroku.

Badaniu laryngologicznemu – w celu wy-eliminowania przypadków zapalenia zatok, przytępie-nia słuchu albo zapalenia śluzówki nosa. Badaniu radiologicznemu, pozwalającemu wykryć uszkodzenia kostne, wrodzoną sztywność lub deformację kręgów szyjnych czy deformację tak zwanego siodła tureckiego, w którym mieści się przy-sadka mózgowa.

o Badaniu kardiologicznemu, które dzięki echokardiografii pozwala stwierdzić występowanie na przykład wady zastawki dwudzielnej (mówiliśmy już znaczeniu tej wady dla migren ze zwiastunami i mi-gren związanych z zatorem).

Badaniom tętnic doprowadzających krew do czaszki i mózgu, z zastosowaniem ultradźwięków efektu Dopplera w ten sposób możemy odkryć ano-malie krążeniowe, zwężenie naczyń i dosyć często spo-tykaną asymetrię krążenia mózgowego, co daje cenne wskazówki przy wyborze terapii.

Badania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone © Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać artykułów bez zgody autora.

Search

Back to Top